Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza motivace a návrh změny ve společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. 

  Jančíková, Kateřina
  Bakalářská práce analyzuje současnou motivaci zaměstnanců ve společnosti ČKD Blansko Holding, a. s. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy motivace a odměňování zaměstnanců. V praktické části je zkoumán současný ...
 • Cenová strategie firmy pod vlivem rozvoje digitálních technologií 

  Jančíková, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
  Článek popisuje vliv digitálních technologií a jejich využití v cenových strategiích firem. Jejich rozvojem došlo ke změnám v cenových strategiích především v sektoru služeb. Technologie umožnily zavedení dynamické ceny, ...
 • Ekonomická analýza vybraného podniku 

  Jančíková, Kateřina
  Diplomová práce zkoumá výseč finanční analýzy podniku se zaměřením na finanční rizika plynoucí z výsledků finanční analýzy. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy finanční analýzy, včetně vzorců potřebných pro ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Šnajdarová, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení společnosti VO-Karbula s. r. o. v letech 2012 – 2016. Teoretická část obsahuje definice analýz a finančních ukazatelů. V praktická části je představena analyzovaná společnost, a ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Horňáková, Zuzana
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotenie finančnej situácie podniku TOSPOL, s. r. o. vo vybraných rokoch 2012-2016. Bude vykonaná finančná analýza danej spoločnosti. V teoretickej časti bude definícia pojmov. V ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Navrátil, Jan
  Cílem bakalářské práce „Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení“ je komplexní analýza a zhodnocení finanční situace společnosti NAPO MORAVA, s.r.o. v období roků 2013 až 2017. První část práce je ...
 • Řízení volného kapitálu podniku na finančním trhu 

  Beneš, Martin
  V diplomové práci se budeme zabývat návrhem procesů pro řízení volného kapitálu společnosti na akciovém trhu (výsledky jsou interpretovány na historických datech) a trhu kryptoměn. Volné peněžní prostředky jsou zhodnocovány ...
 • Statistická analýza rizikových indikátorů firmy 

  Procházka, Martin
  Tato diplomová práce má za cíl zanalyzovat účetní a finanční ukazatele pomocí metod časových řad, regresní analýzy a intervalové regresní analýzy vybrané společnosti VIDEN plus, a.s. V práci se analyzují trendy vývoje ...
 • Systém odměňování v podniku a návrh jeho změny 

  Jančíková, Kateřina
  Diplomová práce zkoumá současný stav systému odměňování ve vybraném podniku AT Weldsteel, s. r. o. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy motivace a systému odměňování a hodnocení zaměstnanců. V praktické části ...
 • Způsoby kompenzace za práci top manažerů 

  Jančíková, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Předložený článek pojednává o způsobech odměňování vysoce postavených manažerů. Právě manažeři jsou odpovědní za fungování podniku a jejich hlavním cílem by měla být maximalizace hodnoty pro jeho vlastníky. Manažer svým ...