Now showing items 1-9 of 9

 • Application of fly ashes from fluid bed coal combustion within refractory materials 

  Kotrla, Jan; Šoukal, František; Másilko, Jiří; Švec, Jiří; Janča, Martin (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The study deals with the possibility of utilization of fly ashes from coal combustion in refractory materials and its influence on resulting properties of the material. The effect of bed and filter ash addition on the ...
 • Application of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Assess the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Slag. 

  Šiler, Pavel; Kolářová, Iva; Novotný, Radoslav; Másilko, Jiří; Bednárek, Jan; Janča, Martin; Koplík, Jan; Hajzler, Jan; Matějka, Lukáš; Marko, Michal; Pokorný, Přemysl; Opravil, Tomáš; Šoukal, František (MDPI, 2019-09-10)
  This work deals with the influence of zinc on cement hydration. The amount of zinc in cement has increased over recent years. This is mainly due to the utilization of solid waste and tires, which are widely used as a fuel ...
 • Determination accuracy of analysis refractory materials by x-ray fluorescence 

  Janča, Martin; Šiler, Pavel; Opravil, Tomáš; Kotrla, Jan (IOP Publishing, 2018-07-12)
  This work was focused on the finding of the right way how to analyze refractory materials by X-ray fluorescence. This method can provide accurate results which can be easily repeated, what is the reason why this method is ...
 • The possibilities of analysis of limestone chemical composition 

  Šiler, Pavel; Kolářová, Iva; Bednárek, Jan; Janča, Martin; Musil, Pavel; Opravil, Tomáš (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The aim of this work is to show commonly used procedures and methods for limestone analysis. The samples were measured with Inductively Coupled Plasma with Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) for chemical compositions ...
 • Stanovení složení žáruvzdorných materiálů metodou rentgenové fluorescence 

  Janča, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo najít vhodný způsob pro opakovatelnou a relativně velmi přesnou analýzu žáruvzdorných materiálů. Jako nejvhodnější se jeví metoda rentgenové fluorescenční spektrometrické analýzy. Tato ...
 • Studium ovlivnění hydratace portlandského cementu působením zinku 

  Ptáček, Martin
  Téma této práce je sledování vlivu zinku na hydratační proces v portlandském směsném cementu (konkrétně s příměsí jemně mleté granulované vysokopecní strusky, vysokoteplotního a fluidního popílku). Jak velké množství zinku ...
 • Use of Isothermal and Isoperibolic Calorimetry to Study the Effect of Zinc on Hydration of Cement Blended with Fly Ash 

  Šiler, Pavel; Kolářová, Iva; Novotný, Radoslav; Másilko, Jiří; Bednárek, Jan; Janča, Martin; Koplík, Jan; Hajzler, Jan; Matějka, Lukáš; Marko, Michal; Švec, Jiří; Zlámal, Martin; Kuzielova, Eva; Opravil, Tomáš; Šoukal, František (MDPI, 2020-11-18)
  Increasing utilization of secondary raw materials and alternative fuels results in increasing contents of metals in cements. Zinc is one of these elements. It comes to cement with secondary raw materials such as slag or ...
 • Vývoj solidifikátu z hybridního cementu na bázi strusky 

  Valach, Jakub
  Bakalárska práca je zameraná na skúmanie a vývoj hybridných cementov na báze trosky. Základom je vysokopecná granulovaná troska, ktorá slúži ako náhrada cementu, cement je použitý ako prímes. Sledujú sa rôzne prídavky ...
 • Zlepšení dispergace křemičitého úletu ve vysokohodnotných betonech 

  Janča, Martin
  Cílem této práce bylo vytvořit metodu pro zlepšení dispergace křemičitých úletů pro použití ve vysokohodnotných betonech. Tradiční metody použité pro návrh a výrobu vysokohodnotných betonů zdůrazňují odstranění hrubých ...