Now showing items 1-10 of 10

 • Etiketovacie lepidlá so zvýšenou odolnosťou voči vlhkosti 

  Kotrlová, Janka
  Hlavným zámerom práce bolo skúmanie hydrofóbnosti etiketovacích lepidiel v stave pred vysušením, to znamená odolnosti voči kondenzovanej vlhkosti. Problematika bola riešená meraním kontaktných uhlov medzi kvapkou destilovanej ...
 • Fotokatalytická aktivita hydrotermálního oxidu titaničitého 

  Lepičová, Martina
  Hydrotermální syntéza je jednou z nejvíce používaných metod k přípravě nanočástic oxidu titaničitého. Proces probíhá za zvýšených teplot a tlaku, což usnadňuje přeměnu amorfního oxidu titaničitého na krystalický. Změna ...
 • Fotokatalytická aktivita tištěných vrstev oxidu titaničitého 

  Novotná, Michaela
  Tato diplomová práce byla zaměřena na přípravu samočisticích fotokatalyticky aktivních tenkých vrstev oxidu titaničitého. Transparentní porézní tenké vrstvy oxidu titaničitého byly připraveny z prekurzoru titan tetraisopropoxidu ...
 • Příprava a charakterizace akrylových esterů PVAl 

  Hynštová, Karolína
  Práce se zabývá detailním studiem esterifikační reakce mezi polyvinylalkoholem a kyselinami akrylovou a methakrylovou. Cílem je příprava makromerů obsahující boční (meth)akrylové skupiny navázané na páteřní makromolekule ...
 • Příprava fotokatalyticky aktivních vrstev oxidu titaničitého 

  Šeffer, Lukáš
  Tato bakalářská práce poskytuje přehled o metodách přípravy tenkých vrstev oxidu titaničitého a oxidu křemičitého sol-gel technikou rotačním litím, vytahováním z roztoku, válcovým a štěrbinovým nanášením, litím, nastříkáním, ...
 • Příprava strukturovaných tenkých vrstev oxidu titaničitého 

  Lukešová, Magdalena
  Cílem práce bylo seznámit se s dostupnými zdroji popisujícími zkoumanou tématiku tenkých vrstev oxidu titaničitého. Na připravených tenkých filmech byla studována fotokatalytická aktivita a indukované hydrofilní vlastnosti. ...
 • Současné technologie výroby barevných fotografií 

  Štěpánková, Eva
  Práce podává stručný přehled o současných způsobech velkoobjemové výroby barevných fotografií a hodnotí výhody a nevýhody jednotlivých technologií. Dále je provedeno porovnání jednotlivých technologií z hlediska dosažitelné ...
 • Stabilita kompozitních filmů polyvinylalkoholu s oxidem titaničitým 

  Potočková, Lucie
  Práce se zabývá přípravou kompozitního PVA/TiO2 hydrogelu. Jako síťovací činidlo byl použit glutaraldehyd. U takto připraveného gelu byla studována fotokatalytická stabilita pod UV zářením. Dále byly studovány fotokatalytické ...
 • Stárnutí inkoustového tisku vlivem ozonu 

  Pasečná, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem ozónu na inkoustový tisk. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o způsobu tisku, materiálech pro inkoustový tisk, vlivech prostředí na degradaci výtisků a způsobech hodnocení ...
 • Světlostálost barevných digitálních výtisků 

  Kulhánková, Michaela
  V této diplomové práci byly řešeny současné způsoby hodnocení světlostálosti barevných digitálních výtisků. V teoretické části jsou uvedeny základní informace potřebné k pochopení experimentu. Vzorky inkoustových výtisků ...