Now showing items 1-2 of 2

  • Mateřská škola 

    Janů, Kateřina
    Diplomová práce řeší projekt mateřské školy ve mírném terénu. Mateřská škola je umístěna na pozemku parcelního čísla 1475 v obci Jezeřany- Maršovice. Stavba má dvě nadzemní podlaží. Mateřská škola je určena pro 60 dětí a ...
  • Rodinný dvojdům 

    Janů, Kateřina
    Bakalářská práce řeší projekt rodinného dvojdomu ve svažitém terénu. Rodinný dvojdům je umístěn na pozemku parcelního čísla 218/1 a 219 v obci Jezeřany- Maršovice. Stavba má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží ...