Now showing items 1-2 of 2

  • Smáčivost povrchových úprav DPS 

    Minář, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá měřením smáčecích charakteristik pomocí metody smáčecích vah u vzorků různých povrchových úprav od firmy Gatema. Věnuje se vlivu izotermálního stárnutí a přetavovacích procesů na smáčecí ...
  • Technologie HAL a vliv vybraných faktorů na kvalitu 

    Jakub, Miroslav
    Bakalářská práce popisuje a zabývá se problematikou výroby desek plošných spojů. Je zaměřena především na problematiku procesu bezolovnatého HALu a vlivů vybraných faktorů na kvalitu ve výrobě firmy GATEMA s.r.o. v ...