Now showing items 1-8 of 8

 • Energetický management v ubytovacím zařízení 

  Škorpík, Adam
  Diplomová práce pojednává o systému vytápění v ubytovacím zařízení. Vysvětluje způsob řízení několika navzájem oddělených systémů, které mají za následek automatizaci celého vytápěcího systému. Přesné dávkování tepelné ...
 • Kompaktní město - rehabilitace městského území v okolí historického jádra Brna - ,,brněnský Bronx" 

  Janata, Michal
  Předmětem diplomové práce je urbanistické řešení části Zábrdovic. Území se nachází mezi ulicemi Cejl, Radlas a řekou Svitavou s ideou využití v dlouhodobém časovém horizontu. Základním předpokladem práce je změna v majetkových ...
 • Návrh databáze SQL pro stomatologickou kliniku 

  Janata, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze pro stomatologickou kliniku, která by měla zjednodušit a zefektivnit pracovní podmínky na klinikách. V první části jsou uvedeny teoretické základy problematiky. Další kapitola ...
 • Návrh dílčí části informačního systému pro pneuservis 

  Pejchal, Lubomír
  Obsahem této práce je zaměření se na využití informačních technologií pro zlepšení situace firmy Top Servis Libivá s.r.o. na trhu. Práce obsahuje teoretické uvedení do řešeného problému a následně zhodnocení stávajícího ...
 • Návrh řešení Business Intelligence pro personální agenturu 

  Ondruš, Erik
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou, optimalizací datového modelu a vytvořením datového skladu pro personální agenturu. Výstupem práce budou reporty pro management společnosti, které by měly podpořit jejich rozhodování ...
 • Návrh systému pro objednávání obědů 

  Pech, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem, realizací a implementací webové aplikace pro objednávání obědů. V první části jsou popsány teoretická východiska pro tvorbu webové aplikace, použité techniky pro vytvoření návrhu a ...
 • Využití Business Intelligence pro hledání závislostí v dotazníkových šetřeních 

  Janata, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace pro analýzu dotazníků. V první části jsou uvedeny teoretické základy z přímého marketingu a Business Intelligence. Další kapitola je zaměřena na dostupné nástroje pro ...
 • Využití data miningu v personální agentuře 

  Ondruš, Erik
  Tato diplomová práce se zabyvá využitím technik dolování dat v oblasti segmentace a predikce nástupu kandidátů personální agentury. Získané vysledky by měly zefektivnit firemní procesy v oblasti zpracování poptávek a ...