Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zefektivnění výroby strojírenského dílu 

    Hapala, Václav
    Diplomová práce se zabývá návrhem na zefektivnění výroby dílce. V teoretické části byly popsány technologie frézování a vrtání. V praktické části byl proveden rozbor stávající technologie výroby dílce a analýza časové ...