Now showing items 1-13 of 13

 • Funkce vyrovnávací komory 

  Březina, Michal
  Práce je zaměřena na sestavení matematického modelu pro výpočet změny objemů kapaliny a průtoků v otevřené a uzavřené komoře při hydraulickém rázu. Práce rovněž obsahuje odvození základních rovnic hydromechaniky a teorii ...
 • Hydraulické spojky a měniče 

  Skokan, Jan
  Tato bakalářská práce je věnována problematice hydraulických spojek a měničů a jejich kombinaci s mechanickými převody. Hlavní část stručně nastiňuje vývoj a konstrukční řešení hydrodynamických spojek a měničů. Jsou zde ...
 • Hydrodynamická spojka 

  Vavrla, Zdenek
  Tato diplomová práce pojednává v první části o hydrodynamické spojce a to hlavně o její konstrukci a popisu funkce. Ve druhé části této diplomové práce je řešen vliv změny konstrukce hydrodynamické spojky na přenášený ...
 • Konstrukční provedení hydrostatických čerpadel 

  Homola, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na konstrukční provedení hydrostatických čerpadel. Na začátku bakalářské práce je popsáno základní rozdělení hydrostatických čerpadel, základní, výpočtové vztahy a charakteristika použitých ...
 • Lamelový hydrogenerátor 

  Poul, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hydrogenerátorů, zejména lamelových. Po rešeršní části práce jsou uvedeny základní vztahy pro návrh čerpadla a následný výpočet hlavních rozměrů dle zadaných parametrů. V závěru ...
 • Lamelový hydrogenerátor 

  Mach, Jiří
  Tato bakalářská práce uvádí základní informace o lamelových hydrogenerátorech, zejména s nevyváženou konstrukcí a lamelami vedenými v rotoru. Úvodní kapitola se obecně věnuje hydrogenerátorům. Jsou zde popsány základní ...
 • Přímočarý hydromotor 

  Svárovský, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přímočarých hydromotorů. V úvodu je uvedeno obecné rozdělení hydromotorů. Hlavní část práce je věnována přímočarým hydro-motorům, jejich částem a konstrukci. Dále je také uveden ...
 • Řezání materiálu vodním paprskem 

  Chmelař, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení problematiky nekonvenční technologie obrábění vodním paprskem. Úvodní kapitoly pojednávají a rozebírají základy metody dělení. Poté se následující text věnuje jednotlivým ...
 • Studie turbiny s vířivým oběžným kolem 

  Jandourek, Pavel
  Tato práce obsahuje rozdělení vodních turbín.
 • Studie turbiny s vířivým oběžným kolem 

  Jandourek, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout konstrukční řešení turbíny s vířivým oběžným kolem. Základem pro návrh je ztrátová charakteristika ventilu. Záměrem je nahrazení klasických hydraulických uzávěrů turbínou s vířivým oběžným ...
 • Valve exploiting the principle of a side channel turbine 

  Jandourek, Pavel; Pochylý, František; Habán, Vladimír (IOP Publishing, 2017-04-04)
  The presented article deals with a side channel turbine, which can be used as a suitable substitute for a pressure reducing valve. Pressure reducing valves are a source of high hydraulic losses. The aim is to replace them ...
 • Ventil na principu vířivé turbiny 

  Jandourek, Pavel
  V práci jsou uvedeny základní charakteristiky vířivých strojů. Záměrem je nahrazení redukčního ventilu specificky pomaloběžnou vířivou turbínou. Vznikne tak speciální turbínový ventil využívající energii, která by byla ...
 • Vřetenová čerpadla 

  Dvořák, Petr
  Práce obsahuje základní poznatky o vřetenových (šroubových) čerpadlech. Práce se nejprve zabývá hydrostatickými převodníky. Popisuje rozdělení hydrostatických převodníků, základní informace, účel, výpočtové vztahy a jejich ...