Now showing items 1-2 of 2

  • Extrakce bioaktivních látek z výlisků modrých hroznů 

    Jandrtová, Sabina
    Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných chemických charakteristik ve šťávě a v extraktech výlisků plodů révy vinné (Vitis vinifera L.). V teoretické části je popsána botanická charakteristika révy vinné, její ...
  • Stabilizace pivní pěny pomocí biosurfaktantů 

    Jandrtová, Sabina
    Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním stability pěny piva. Konkrétně byl sledován vliv ethanolu a povrchového napětí na stabilitu pěny a vliv ethanolu a povrchového napětí na výšku sloupce pěny. Bylo provedeno též ...