Now showing items 1-8 of 8

 • Acidobazické chování roztoků karboxymethylcelulózy 

  Teslíková, Ivana
  Tato práce se zabývá studiem acidobazického chování roztoků sodné soli karboxymethylcelulózy (CMC-Na). Acidobazické chování karboxymethylcelulózy bylo studováno pomocí acidimetrických titrací roztoků CMC-Na s potenciometrickou ...
 • Analýza a implementace pravidel pro systém zpracování virových vzorků 

  Janeček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a implementací pravidel pro program, jenž směřuje virové vzorky na jejich pozdější zpracování. V tomto programu je integrován expertní systém k jehož vytvoření by použit nástroj ...
 • Hydratace biomolekul 

  Flimel, Karol
  Cielom tejto práce bolo využitie metód termickej analýzy (diferenčná kompenzačná kalorimetria a termogravimetria) pri štúdiu kinetiky odparovania vody z HYA. Tento prístup pomohol k stanoveniu zmien desorbčných energií v ...
 • Molekulární simulace vodných roztoků alifatických alkoholů 

  Peštuka, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo provést série molekulárně dynamických simulací vodných roztoků alifatických alkoholů v nekonečném zředění. Pro práci s molekulárně dynamickými simulacemi bylo nutné seznámit se s programovým ...
 • On the Time Course of Synchronization Patterns of Neuronal Discharges in the Human Brain during Cognitive Tasks 

  Brázdil, Milan; Janeček, Jiří; Klimeš, Petr; Mareček, Radek; Roman, Robert; Jurák, Pavel; Chládek, Jan; Daniel, Pavel; Rektor, Ivan; Halámek, Josef; Plešinger, Filip; Jirsa, Viktor (PLOS, 2013-05-16)
  Using intracerebral EEG recordings in a large cohort of human subjects, we investigate the time course of neural cross-talk during a simple cognitive task. Our results show that human brain dynamics undergo a characteristic ...
 • Optimalizace strukturovaných dotazů nad rozsáhlými databázemi 

  Janeček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací strukturovaných dotazů nad rozsáhlými databázemi. Principy těchto optimalizací jsou později využity při tvorbě aplikace, která umožňuje vyhledávání nad jednou konkrétní rozsáhlou ...
 • Stanovení obsahu kyselých skupin v huminových látkách 

  Kabeláčová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním tří metod určených pro stanovení kyselosti huminových látek. Srovnávali jsme barytovou metodu, navrženou ke stanovení celkové míry kyselosti, acetátovou metodu, určenou k zjištění ...
 • Vliv kovových iontů na tokové chování roztoků polyelektrolytů 

  Lišková, Kateřina
  Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části. První se zabývá studiem reologického chování roztoků sodné soli karboxymethylcelulózy (CMC-Na) v přítomnosti sodných a vápenatých iontů. Roztoky CMC-Na o různých koncentracích ...