Now showing items 1-1 of 1

  • Digitalizace výfukového potrubí 

    Janečka, Karel
    Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi a praktickým využitím 3D skenovacích systémů pro strojírenství. Práce obsahuje základní rozdělení zařízení sloužící k 3D digitalizaci a jejich základní vlastnosti. Cílem této práce ...