Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti a potřeby využívání ICT v krizovém řízení 

    Janebová, Bibiana
    Věci, jevy a procesy jsou stále rizikovější. Ochrana obyvatelstva je stále významnější. Základem jsou informace a informační procesy a jejich využití pro krizové řízení. Opatření pro provázanost jednotlivých systémů v rámci ...
  • Stanovení tenzidů v hasebních prostředcích 

    Janebová, Bibiana
    Pěnidla se dnes používají jako základní hasicí látka při požárech hořlavých kapalin (především uhlovodíků), při požárech dopravních prostředků, úniku chemických látek, ekologických nehodách a s rozvojem průmyslu jejich ...