Now showing items 1-19 of 19

 • About conference 

  Navrátil, Jan; Janhuba, Luboš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  About conference, conference proceedings and review process, scientific committee, table of contents
 • Aircraft leading edges minor damages detection based on thermographic survey of electrical anti-icing system 

  Koštial, Rostislav; Janhuba, Luboš; Hlinka, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  Aircraft leading edge is one of the most important subjects of aircraft scheduled maintenance. Leading edge as part of the slot on transport aircraft is not critical to fatigue stress in most of the cases. However, leading ...
 • Analýza provozních rizik nově zaváděných typů letadel 

  Sklenář, Filip
  Diplomová práce se zabývá procesem zavádění nových letadel do provozu. Především všemi kroky od počáteční vize nového letounu až po uvedení letadla do provozu. Obsah diplomové práce se skládá ze sedmi částí. V prvních ...
 • Bezpečnost v letecké dopravě 

  Daško, Matúš
  Bakalárska práca je zameraná na oblasť bezpečnosti v letectve. Cieľom je ukázať rozdielnosť zložiek bezpečnosti poskytnutím základných informácii a poukázať na aktuálne projekty a nové trendy predovšetkým v kontrole ...
 • Certifikace mikro UAV ve vzdušném prostoru ČR 

  Sobotka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce mapuje legislativu pro provoz bezpilotních systémů platnou v ČR. Obsahuje přehled konstrukčních a provozních omezení pro tyto systémy a rádiových pásem použitelných pro jejich provoz. Zabývá se otázkou ...
 • Funkční analýza rizik (FHA) malého letounu 

  Hartman, Matěj
  Předmětem této diplomové práce je provedení Funkční analýzy spolehlivosti malého čtyřmístného letounu dle předpisů FAR-23, který bude korelovat s moderními letouny na současném trhu. Vstupní data pro analýzu byla získána ...
 • Hnací trysky dvouproudových motorů 

  Milko, Michal
  Práca opisuje princíp práce hnacích dýz dvojprúdového motora z hľadiska termodynamiky a predstavuje najbežnejšie konštrukčné riešenia, ktoré sú použité na väčšine typov dvojprúdových motorov. Taktiež popisuje výhody a ...
 • The Integrated Method Utilizing Graph Theory and Fuzzy Logic for Safety and Reliability Assessment 

  Janhuba, Luboš
  Dizertační práce se zabývá návrhem integrované metody hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti palubních leteckých systém za použití teorie grafů a fuzzy logiky. Navržená integrovaná metoda je univerzálně použitelná v oblasti ...
 • Integrated method utilizing graph theory and fuzzy logic for safety and reliability assessment of airborne systems 

  Janhuba, Luboš; Hlinka, Jiří; Koštial, Rostislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  This paper presents integrated algorithm for airborne system safety and reliability assessment. In general aviation (mostly up to EASA CS-23) and non-military unmanned aerial vehicles industry, safety and reliability ...
 • Kabiny pro cestující dopravních letadel 

  Janhuba, Luboš
  Moderní letecká doprava nastoluje vysoké nároky na všechny typy letadel. Při rostoucí poptávce trhu je nutná vysoká kapacita . S nárůstem přepravených osob se zvyšují požadavky na uspořádání kabiny pro cestující, bezpečnostní ...
 • Koncepce uspořádání nosné plochy na letounu 

  Líška, Lukáš
  Bakalárska práca sa zaoberá možnosťami vertikálneho umiestnenia nosných plôch na civilných a vojenských lietadlách, ako aj vplyvom tejto voľby na aerodynamické, letové a prevádzkové vlastnosti. Cieľom je ukázať rozdiely ...
 • Koncepční návrh moderního avionického systému pro letoun kategorie EASA CS-23 

  Vaňousová, Jana
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem moderního avionického systému pro letoun kategorie EASA CS-23. Práce obsahuje rozbor předpisů EASA CS-23 a EU-OPS, rozbor trhu avionických systémů pro tuto kategorii letounů a ...
 • Modifikace VOP letounu VUT100 

  Janhuba, Luboš
  Diplomová práce se zabývá navržením modifikace vodorovné ocasní plochy letounu VUT 100 zvětšením ramene VOP a zmenšením plochy VOP. Práce se skládá z posouzení přínosů úpravy polohy VOP, výpočtu zatížení a navržení základní ...
 • Návrh elektro-hydraulické soustavy pro ovládání příďového podvozku malého dopravního letounu 

  Vodička, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem elektrohydraulické soustavy pro ovládání podvozku malého dopravního letadla. Teoretická část obsahuje stručnou rešerši týkající se malých dopravních letadel, jejich podvozků a požadavků ...
 • Návrh ocasních ploch a trupu soutěžního modelu letounu 

  Kminiaková, Tatiana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom chvostových plôch a trupu nového súťažného letúna pre konštrukčnú súťaž SEA Aero Design East 2020. Úvod práce pojednáva o pravidlách súťaže a ich následnej analýze. Rešeršná časť ...
 • Přístrojové vybavení pro čtyřmístný sportovní a turistický letoun 

  Liberda, Jiří
  Tato práce zahrnuje ucelený přehled současných čtyřmístných sportovních a turistických letounů se zaměřením na jejich přístrojové vybavení. Uveden je také popis vybraných glass kokpitů. Součástí je také návrh uspořádání ...
 • Systém pro haptickou odezvu a jeho spolehlivost 

  Horpatzká, Michaela
  Práce se věnuje koncepčnímu návrhu a hodnocení spolehlivosti systému haptické odezvy pro piloty malých letounů kategorií UL2, EASA CS-LSA, EASA CS-VLA a EASA-CS-23. Koncepční návrh je rozdělen na tři části. V první je ...
 • Význam a podstata letecké informační služby v civilním letectví 

  Dubnický, Lukáš
  Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled a charakteristiku postupů a činností, které jsou uplatňovány při poskytování letecké informační služby na území České republiky. Hlavním zdrojem informací je český letecký předpis ...
 • Záchranné systémy pro létající drony 

  Hájek, Tomáš
  Práce se zabývá problémy spojenými se začleňováním bezpilotních prostředků do letového provozu a analyzuje možná rizika. Definuje metodiku prokázání letové způsobilosti padákového záchranného systému za extrémních klimatických ...