Now showing items 1-3 of 3

 • Design Of Reflow Soldering Station For Reballing Of Bga Packages 

  Janiš, Adam (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This article deals with the design of a soldering oven for BGA reballing in a nitrogen atmosphere. The principles of reflow soldering, the advantages of a nitrogen atmosphere regarding the quality of solder joints and the ...
 • Mechanické vlastnosti materiálů pro 3D tisk 

  Janiš, Adam
  Tato práce se ve stručnosti zabývá popisem technologie 3D tisku metodou FDM, která funguje na principu nanášení vrstev roztavených termoplastů a jejich následného ochlazení a ztuhnutí. Tato jedinečná struktura poté vykazuje ...
 • Návrh pájecí stanice pro reballing BGA pouzder 

  Janiš, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem pájecí stanice pro reballing pouzder BGA v ochranné dusíkové atmosféře. Jsou v ní přiblíženy principy pájení přetavením, výhody ochranné dusíkové atmosféry na kvalitu výsledného pájeného spoje ...