Now showing items 1-2 of 2

  • Přeložka komunikace II/431 a III/4317 u obce Kojátky 

    Janko, Vojtěch
    Předmětem diplomové práce je přeložka komunikací II/431 a III/4317 u obce Kojátky. Důvodem bylo nevyhovující prostorové řešení stávajících tras, které bylo ve stávajícím stavu v důsledku velkého množství směrových i výškových ...
  • Úprava křižovatky Rerychova x Foltýnova v Brně 

    Janko, Vojtěch
    Předmětem bakalářské práce je návrh úpravy stávající místní průsečné křižovatky v Brně-Bystrci. Současná křižovatka je příliš rozlehlá a nepřehledná a nezaručuje tak bezpečný provoz vozidel spolu s chodci. Cílem bakalářské ...