Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Špička, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem nového elektronického obchodu firmy. Jaké jsou v dnešní době možnosti realizace a marketingové propagace e-shopu. Výběrem optimálního návrhu řešení pro obchod s ochrannými ...
 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Šimo, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na postupy pre vytvorenie a propagáciu elektronického obchodu. V práci je spracovaný prehľad marketingových kanálov, ktoré môžu byť použité pre zviditeľnenie elektronického obchodu u zákazníkov. ...
 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy Elkov elektro, a.s. 

  Očenášková, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu elektronického obchodu vybraného subjektu. Cílem je navrhnout optimální variantu tvorby elektronického obchodu a jeho možného vzhledu a propagace. Součástí práce je rovněž analýza ...
 • Analýza a optimalizace elektronického obchodu 

  Pírková, Hana
  Bakalářská práce vytváří návrh elektronického obchodu brněnské společnosti Železářství Oldřich Barták, spol. s r.o. Na základě analýzy současného stavu elektronického obchodu a teoretických východisek, přináší v návrhu ...
 • Functions of several variables analysis applied in inventory management 

  Novotná, Veronika; Šustrová, Tereza; Janková, Martina (MZLU, 2013-11-30)
  This paper introduces a newly constructed model which enables a retailer to set an optimal price of goods under permissible delay in payments, and to determine the maximum term of payment. The model is based on the assumption ...
 • Internetové nástroje pro celoživotní vzdělávání v sektoru IT 

  Janková, Martina
  V předkládané disertační práci (DP) je na základě zadaného tématu „Internetové nástroje pro celoživotní vzdělávání v sektoru IT“ vyjádřeno odpovídající pokrytí vytvořených dílčích výzkumných úkolů s aktivním řešením úloh ...
 • Kybernetická bezpečnost jako součást kyberprostoru moderní znalostní společnosti 

  Dvořák, Jiří; Konečný, Jiří; Janková, Martina (Akademické nakladatelství CERM, 2017-12)
  V příspěvku jsou stručně uvedeny některé vybrané možnosti kybernetické bezpečnosti z pohledu systémové integrace útoků a obrany. Vše především z nového pohledu aktuálního kyberprostoru uvedeného v Kybernetickém zákonu a ...
 • Model strategického řízení elektronického obchodu 

  Janková, Martina
  V bakalářské práci je uveden návrh možné varianty modelu strategického řízení elektronického obchodu zaměřeného především na požadavky koncového zákazníka. Předkládaná práce obsahuje teoretická východiska k systémově ...
 • Modely systémově vymezených procesů pro kybernetickou bezpečnost 

  Konečný, Jiří; Janková, Martina; Dvořák, Jiří; Šulc, Vladimír (Akademické nakladatelství CERM, 2017-03)
  V tomto příspěvku vycházíme z dílčích závěrů výzkumných úkolů pracovišť a z podrobné analýzy informačních zdrojů specifického výzkumu. Je zde uveden závěr zásadního systémového vymezení procesů v nově pojaté výuce kybernetické ...
 • Možnosti modelování systému pro elektronickou podporu vzdělání 

  Janková, Martina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-09)
  Purpose of the article: This article focuses on systemic defining of an abstract model and a system-integrated cyber environment for a modern concept of an electronic business (e-business) in the field of an e-learning and ...
 • Návrh Elektronického Obchodu a Marketingové Strategie 

  Novosadová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem elektronického obchodu a marketingové strategie. Zaměřuje se zejména na zvýšení návštěvnosti jak webových stránek, tak kamenné prodejny lékárny, a jejího obratu. V práci bude zmapována ...
 • Procesní inženýrství jako možný model učícího se podniku ve znalostní ekonomice 

  Dvořák, Jiří; Konečný, Jiří; Janková, Martina (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
  V příspěvku jsou stručně uvedeny některé vývojové trendy procesního inženýrství jako projektové disciplíny. Zabývá se především systémovou analýzou a modelováním současných technologických možností vymezených systémů v ...
 • Projektové řízení s možností využití umělé inteligence v informačním managementu 

  Janková, Martina
  V diplomové práci je řešena problematika projektového řízení s možností využití umělé inteligence v informačním managementu firmy. Řešení této problematiky je provedeno na základě publikací uvedených v informačních zdrojích, ...
 • Teplovzdušné vytápění tělocvičny 

  Janková, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického zařízení pro dva vybrané prostory, tělocvičnu a její hygienické zázemí, tak aby byly splněny funkční, hygienické a provozní požadavky na mikroklima sportovních ...
 • Vliv zdrojů tepla na mikroklima vnitřního prostoru 

  Janková, Martina
  Diplomová práce se zabývá vlivem zdrojů tepla na mikroklima vnitřního prostoru. Cílem bylo provést výpočty dynamického chování vnitřního prostoru a na tyto zjištěná data navrhnout vzduchotechnické systémy pro odvod tepelné ...