Now showing items 1-1 of 1

  • Archiv+ 

    Jankovichová, Ludmila
    Kartotéka, ako odkaz všetkých dát archívu, je ťažiskom bádateľne a okolitých depozitárov, kde sú v tme a suchu roztriedené jednotlivé archiválie.