Now showing items 1-20 of 25

 • Aplikace lepidel v mikroelektronických sestavách 

  Bolcek, Martin
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektricky a tepelně vodivých lepidel v mikroelektronických sestavách. V první části je popsána struktura, vlastnosti a metody nanášení lepidel na substrát. Následující část je ...
 • Aplikace lepidel v mikroelektronických sestavách 

  Bolcek, Martin
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektricky a tepelně vodivých lepidel v mikroelektronických sestavách. V první části je popsána struktura, vlastnosti a metody nanášení lepidel na substrát. Následující část je ...
 • Dimenzování proudových vodičů tlustovrstvých obvodů 

  Strejček, Jindřich
  Bakalářská práce byla zaměřena na stanovení proudové zatížitelnosti vodičů tlustovrstvých obvodů. Popisuje inteligentní proudový zdroj s funkcí měření napětí a jeho ovládání. Obsahuje popis testování na zkušební testovací ...
 • Ekonomické způsoby pouzdření integrovaných obvodů a modulů 

  Kristek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby pouzdření integrovaných obvodů a modulů a to především při použití levných a nehermetických pouzder. Součástí je také na základě zadaných informací a získaných teoretických poznatků ...
 • Elektrické vlastnosti tlustovrstvých past měřené v širokém rozsahu teplot 

  Gajdoš, Jiří
  Cílem této diplomové práce je prověřit elektrické vlastnosti různých tlustovrstvých odporových past v širším intervalu teplot. Práce se především zaměřuje na změnu elektrického odporu v závislosti na teplotách, které ...
 • Experimentální zjišťování vlastností integrovaných tlustých vrstev 

  Čejka, Marek
  Bakalářská práce se zabývá teorií tlustovrstvé technologie. Popisuje realizaci tlustovrstvých integrovaných obvodů, technologií tlustých vrstev, metodou sítotisku. Obsahuje základní elektrické vlastnosti tlusté vrstvy. ...
 • Kontaktování a klimatická odolnost spojů 

  Gregor, Pavel
  Cílem této práce je seznámení se s metodou Wirebonding (svařování tenkým drátkem). Jsou zpracovány různé metody svařování. Dále jsou popsány různé způsoby testování pevnosti svarů, především destruktivní a nedestruktivní ...
 • Kontaktování polovodičových čipů slitinami stříbra 

  Búran, Martin
  Práca sa zaoberá kontaktovaním polovodičových čipov, špeciálne kontaktovaním s pomocou zliatin striebra. V prvej časti sú rozobraté spôsoby kontaktovania a rozbor materiálov, ktoré sú pri kontaktovaní použité. Do textu sú ...
 • Měření účinnosti chladičů CPU a návrh tunelu s řízeným prouděním 

  Částka, Michal
  Při měření účinnosti vzduchových chladičů na standardních PC sestavách, dochází ke značným chybám měření. Okolní vzduch, do kterého se převádí tepelná energie z chladiče je nesourodý a nepředvídatelný. V řízeném tunelu lze ...
 • Nekonvenční aplikace hybridních integrovaných obvodů 

  Klíma, Martin
  Práce se zabývá oblastí nekonvenčních aplikací tlustovrstvé technologie, především problematikou snímání teploty s pomocí termodynamické senzoriky. Je zde shrnuta teorie termodynamických senzorů a je navržen a realizován ...
 • Nové směry v pouzdření 

  Hřešil, Tomáš
  Tento projekt řeší vytvoření manuálu pro moderní elektronická pouzdra, která jsou stále častěji používána v dnešních elektronických obvodech a zařízeních. Mezi moderní pouzdra patří především maloobjemové DIL, QFP, BGA, ...
 • Optimalizace procesu montáže pouzder QFN 

  Šváb, Martin
  Tato diplomová práce popisuje technologie montáže pouzder QFN na desky plošných spojů. Dále popisuje vliv tvaru a rozměru pájecích plošek a množství nanesené pájecí pasty na jakost a spolehlivost pájeného spoje. Tato práce ...
 • Optimalizovaný termodynamický senzor na bilančním principu 

  Řezníček, Michal
  Tato práce se zabývá využitím bilančních termodynamických senzorů jako náhrady řešení s klasickými teplotními senzory.
 • Přenosné zařízení pro detekci vůně v potravinářství 

  Beneš, David
  Tato práce se zabývá konstrukcí jednoduchého levného přenosného zařízení, které umožňuje měření a rozpoznávání vůní v potravinářství pomocí polovodičových senzorů plynů s možností sdílet naměřená data se vzdáleným serverem. ...
 • Přepínač stereofonních nízkofrekvenčních signálů 

  Lukesle, Václav
  Práce se zabývá návrhem a realizací nízkofrekvenčního předzesilovače s přepínatelnými vstupy a s výstupním ekvalizérem. V úvodu práce se čtenář teoreticky seznámí s jednotlivými principy zesilování signálů v nízkofrekvenční ...
 • Realizace vývodů hybridních integrovaných obvodů pro vysokoteplotní aplikace 

  Valíček, Jan
  Bakalářská práce řeší možnosti realizace vývodů hybridních integrovaných obvodů pro vysokoteplotní aplikace. Popisuje jejich realizaci pomocí metody přímého osazení vývodu, tato metoda k jejich fixaci využívá pastu pro ...
 • Resinátové pasty 

  Tomašák, Lukáš
  Práce se věnuje výrobě tlusté vrstvy z resinátové pasty na keramickém substrátu na základě návrhu testovacího motivu. Je přestavena optimalizace pracovního postupu vedoucí k úspěšné realizaci vrstvy. Využitím elektronového ...
 • Řízený usměrňovací můstek 

  Kučírek, Martin
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá problematikou jednofázových dvoupulzních usměrňovačů - popisuje princip použitých součástek v zapojení jednofázového dvoupulzního neřízeného usměrňovače (Graetzova usměrňovače) ...
 • Stanovení termonapětí pájených spojů realizovaných olovnatými a bezolovnatými pájkami 

  Dvořák, Jaroslav
  Tato výzkumná práce je zaměřena na vlivy a velikosti termonapětí, které mohou ovlivňovat stejnosměrné obvody. Cílem této práce je sestrojit experimentální sestavu pro měření termonapětí a pomocí této sestavy stanovit ...