Now showing items 1-1 of 1

  • Financování projektu z evropských fondů v městě Popradě 

    Grigušová, Kamila
    Diplomová práce popisuje strukturu cílů a podmínek využití strukturálních fondů. Vlastní zpracování je zaměřené na jejich aplikaci v praxi, která obsahuje návrh projektu pro město Poprad v oblasti cestovního ruchu.