Now showing items 1-3 of 3

 • Klasifikace detekovaných vad 

  Janošík, Zdeněk
  V této diplomové práci je popsán postup návrhu a realizace klasifikátoru vad detekovaných při konečné fázi výroby netkané textilie. Úvod práce je věnován analýze možností při zpracování a klasifikaci obrazu. Navazuje část, ...
 • Ovládání digitálního multimetru přes rozhraní GMC-USB 

  Janošík, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce, je návrh a následné vytvoření uživatelské aplikace, pro komunikaci, ovládání a manipulaci s multimetry Metrahit. Pro realizaci aplikace byl zvolen programovací jazyk C# a vývojové prostředí ...
 • Systém měření a regulace parametrů polymerace ethenu 

  Janošík, Zdeněk
  Cílem práce bylo sestavit zařízení umožňující automatizované měření kinetických charakteristik katalytických systémů použitých při roztokové polymeraci ethenu. Teoretická část práce podává základní přehled o chemických ...