Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce a výroba výukového modelu "Wattův regulátor" 

    Janoš, Petr
    V bakalářské práci se zabývám návrhem, výrobou a testováním laboratorního výukového modelu "Wattův regulátor". Tato práce pojednává o různých možnostech řešení konstrukce a především senzoriky v dané úloze. Hodnotím klady ...
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Bogocz, Lukáš
    Obsahem této diplomové práce je analýza informačního systému a tvorba aplikace pro společnost CID International a.s. Aplikace bude sloužit jako plánovací nástroj pro vytváření projektů a sledování vytížení zdrojů nad ...