Now showing items 1-1 of 1

  • Chemické a fyzikální transformace huminových kyselin 

    Vlčková, Zoja
    Tato práce představuje pilotní studii testující souvislosti mezi biologickými vlastnostmi a strukturou huminových kyselin extrahovaných z původního a modifikovaného jihomoravského lignitu, důl Mír, Mikulčice. V první části ...