Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhledávací studie obchvatu Podivína 

    Janoštiak, Matúš Ján
    Predmetom bakalárskej práce je vyhľadávacia štúdia obchvatu Podivína. Mesto Podivín sa nachádza v bezprostrednej blízkosti zjazdu z diaľnice D2. Obchvat je riešený ako preložka komunikácie II/422. Existujúca komunikácia ...