Now showing items 1-7 of 7

 • Autonomous Charging Stations For Drones 

  Janoušek, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This article deals with autonomous charging station for drones. In the first one, the term "charging station" is analyzed in the context of its applicability. Then, section characterizes the process of charging and description ...
 • Bezdrátová nabíjecí stanice 

  Pokorný, Josef
  Práce se zabývá možnostmi bezdrátového nabíjení a přenosem elektrické energie pomocí indukčních cívek. Popsány jsou základní modely vzduchových cívek pomocí simulačního softwaru CST. Výrobek se skládá z měniče pro vysílací ...
 • Čtyřprvková anténní řada pracující se čtvrtinou módu 

  Janoušek, Jiří
  Práce se zabývá problematikou modelu kruhově polarizované čtyřprvkové anténní řady pracující se čtvrtinou módu. Řeší také komplexní strukturu mikropáskové budicí sítě. Cílem práce bylo vytvořit fyzický funkční model této ...
 • Pozice stanic v síti Internet 

  Janoušek, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou určení geografické polohy stanic v síti internet pomocí veřejně dostupných geolokačních databází. V teoretické části jsou rozebrány metody a použití geolokace. Dále jsou popsány používané ...
 • Realistické zobrazování pomocí radiozity 

  Janoušek, Jiří
  Tato práce se zabývá jednou z globálních zobrazovacích metod - radiozitou. Je zde zpracována podstata metody, uvedeny základní rovnice a vztahy. Dále je zde přehled možných řešení této metody v praxi a popis konkrétní ...
 • Výroba dílců technologií mikrotváření 

  Janoušek, Jiří
  Práce pojednává o technologii bodového tváření, které je v dnešní době v rozmachu díky možnosti naprogramovat přesnou cestu jednoduchého nástroje a realizovat ji na moderních CNC strojích. Řeší síly v procesu, výslednou ...
 • Zvýšení bezpečnosti vnějšího perimetru 

  Janoušek, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou zvýšení bezpečnosti vnějšího perimetru. V teoretické části jsou popsány parametry prostorů se zvýšenými bezpečnostními riziky, pro tyto prostory jsou stanovena rizika ohrožení a opatření ...