Now showing items 1-6 of 6

 • Dynamické analyzátory pro platformu SearchBestie 

  Janoušek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací dynamického analyzátoru kontraktů s parametry. V první části práce je představena problematika testování paralelních programů, včetně metod testování a chyb, které se ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Janoušek, Martin
  Předmětem práce je urbanistický a architektonický návrh objektu na brněnské Okružní třídě, na východním nároží křižovatky ulice Koliště a Milady Horákové. Navržený objekt hmotově navazuje na přiléhající štíty a reaguje na ...
 • Nosná konstrukce tenisové haly 

  Janoušek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce tenisové haly. Půdorysné rozměry haly jsou 56,4 x 48 m. Výška haly je v nejvyšším bodě 14,65 m. Konstrukce je navržena pro oblast Třebíč. Jedná se o trojkloubovou ...
 • Radnice Brno – Sever 

  Janoušek, Martin
  Úkolem diplomové práce bylo navrhnout radnici pro Brno Sever. Ta je situována do areálu černopolských kasáren řešené urbanisticky v předdiplomním atelieru. Koncept návrhu je založen na jednoduché myšlence systému dvou atrií ...
 • Video editor sportovních záznamů 

  Janoušek, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou video editoru pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. Je zde představen operační systém Android a další použité technologie, včetně knihovny Ing. Tomáše Slavotínka, která je využita ...
 • Vícepodlažní budova 

  Janoušek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce čtyřpodlažní budovy. Půdorysné rozměry budovy jsou 20 x 30 m. Konstrukce je navržena pro oblast Třebíč. Jedná se těžký dřevěný skelet. Osová vzdálenost příčných ...