Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení ekonomické efektivnosti zateplení bytového domu 

    Janovská, Radka
    Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením efektivnosti zateplení vybraného bytového domu. Teoretická část se věnuje tvorbě ceny stavebního díla, v praktické části pak návrhem zateplení, vytvořením rozpočtu a zhodnocením ...
  • Vliv technologie výstavby na cenu stavebního díla 

    Janovská, Radka
    Tato bakalářská práce se zabývá tématikou vlivu technologie výstavby na cenu stavebního díla. Teoretická část popisuje tématiku ceny, nákladů, stanovení rozpočtu, druhů výstavby a konstrukčních systémů. Praktická část ...