Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza moderních technologií výroby čelního ozubení. 

  Vejrek, Tomáš
  Analýza moderních technologií výroby čelního ozubení s porovnáním a vyhodnocením. Popis jednotlivých technologií a metod při výrobě čelního ozubení, s konstrukčními prvky čelního ozubení a porovnání vhodnosti použití metod, ...
 • Analýza technologie ostření řezných nástrojů. 

  Štefek, Jaromír
  V této práci je uvedeno základní rozdělení technologií a metod používaných při broušení a ostření řezných nástrojů a jejich následný rozbor. Dále jsou uvedeny základní stroje a nástroje používané při ostření. Poznatky o ...
 • Analýza technologie výroby kuželových ozubených kol. 

  Vlček, Michal
  Michal Vlček Analýza technologie výroby kuželových ozubených kol. BP, Ústav strojírenské technologie, 2008, str. 30, obr. 35, přílohy 0 Bakalářská práce se zabývá rozdělením a technologiemi výroby kuželových ozubených kol.
 • Konstrukce přípravku na obrábění těles vysokotlakých vstřikovacích čerpadel. 

  Trutna, Pavel
  Cílem této práce byla konstrukce nového přípravku na obrábění těles nových typů vstřikovacích čerpadel CP3. Na základě kritérií z hlediska ergonomie, obrábění, tvaru tělesa a nákladů byl zkonstruován přípravek, který umožní ...
 • Návrh progresivní technologie výroby střižného nástroje. 

  Vejrek, Tomáš
  Návrh progresivní technologie výroby střižného nástroje. Popis střižného nástroje a střižného procesu, rozbor stávajících technologií výroby střižného nástroje. Navržení dvou variantních technologií výroby dané střižnice ...
 • Nové metody dokončování vnějších rotačních ploch. 

  Bartošík, Luděk
  Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi dokončování vnějších rotačních ploch, popisuje jednotlivé metody, jejich výhody a nevýhody a vliv na výslednou kvalitu povrchu. Obsahuje starší i nové technologie a také konvenční ...
 • Optimalizace výroby tlakového odlitku. 

  Vencálek, Jaroslav
  Cílem projektu je optimalizace výroby tlakového odlitku, který slouží jako jedna z částí rukojeti pro kancelářský nábytek. Hlavní důraz byl kladen na operaci omílání sloužící k zaoblení hran dílců, které jsou po odlévání ...