Now showing items 1-2 of 2

  • Dosahovaná přesnost výrobku při řezání vodním paprskem 

    Jantač, Marek
    Bakalářská práce se zabývá problematikou řezání abrazivním vodním paprskem. V první části práce se rozebírají možnosti využití abrazivního paprsku v různých průmyslových odvětvích, jeho výhody a nevýhody. Dále způsoby ...
  • Návrh zefektivnění výroby válcové součásti hydraulického systému 

    Jantač, Marek
    Diplomová práce se v úvodu zabývá technologičností výroby součásti hydraulického ventilu. Následně jsou teoreticky popsány použité technologie výroby a zároveň podrobně analyzován stávající výrobní postup. Cílem práce bylo ...