Now showing items 1-2 of 2

  • Současný stav a vývojové tendence v konstrukci brzdových zařízení 

    Jantač, Martin
    Tato bakalářská práce si klade za cíl představit tendence v oblasti brzd a brzdových systémů. Jedná se o výčet nejčastěji používaných systémů, zvyšujících bezpečnost provozu. Úvodní část se zaměřuje především na nejzákladnější ...
  • Zvedák závodního automobilu 

    Jantač, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem zvedáku pro závodní automobil. Jejím cílem je navrhnout vhodný model odpovídající všem nárokům kladeným na takové zařízení. Práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola je ...