Now showing items 1-2 of 2

  • Extrakce aplikačních dat ze síťových protokolů 

    Januš, Filip
    Tato práce si dává za cíl navrhnout a implementovat extraktor aplikačních dat ze zachycené komunikace. Teoretická část se zabývá jednotlivými síťovými protokoly, jejich chováním, definuje klíčové pojmy a seznamuje s~použitými ...
  • Pokročilá evaluace úrovně privátnosti v sociálních sítích 

    Januš, Filip
    V dnešní době stále přetrvává trend přesunu mezilidské komunikace do online prostředí. A to díky sociálním sítím a jejich službám. S tímto faktem souvisí i rostoucí počet uživatelů sociálních sítí. Mnoho uživatelů ovšem ...