Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza ekonomických ukazatelů firmy pomocí statistických metod 

  Dostálová, Petra
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na aplikování statistických metod při zkoumání a vyhodnocování ekonomických ukazatelů ve vybrané firmě. V teoretické čísti je nastíněna základní problematika týkající se časových řad a v ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Machálek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy ekonomických ukazatelů pomocí statistických veličin v konkrétní organizaci. Práce vychází z výsledků analýzy ekonomických ukazatelů organizace. V této práci je uvedena teorie ...
 • Aplikace pro sběr dat ze sítě bezdrátových senzorů relativní vlhkosti vzduchu 

  Procházka, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací dvou částí systému pro měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu. Systém měření teploty a vlhkosti je tvořen sítí bezdrátových senzorů, převodníkem ISM/Wifi a aplikací pro ...
 • Automatizovaný systém pro udržení životních podmínek v akváriích 

  Janda, Josef
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací automatizovaného systému pro udržení životních podmínek v akváriích. Úkolem systému je do jisté míry automatizovat určité procedury a zajistit regulaci důležitých parametrů ...
 • Bezdrátová elektronická časomíra s velkým LED zobrazovačem 

  Frydrych, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové elektronické časomíry pro požární sport. První část práce uvádí rozbor dané problematiky a všech dílčích částí systému, které jsou potřebné pro měření času v požárním ...
 • Bezdrátový senzor teploty a relativní vlhkosti vzduchu 

  Chlad, Miloslav
  Bakalářská práce se zabývá obecně vlhkostí vzduchu a možnostmi jejího měření. Jako jsou psychrometrická metoda, hygrometrická metoda a metoda rosného bodu. V další kapitole je přehled senzorů dostupných na českém trhu spolu ...
 • Digitální záznamník informací získaných z GPS 

  Janda, Josef
  Projekt se zabývá návrhem záznamníku dat z GPS a čidel (akcelerometr, gyroskop a čidlo atmosférického tlaku). Získaná data budou zaznamenávána na kartu SD. Primární využití záznamníku je v dálkově řízeném modelu letadla.
 • Hanácké rozhledy – financování projektu z fondů EU 

  Aclerová, Veronika
  Cílem práce je navrhnout možnosti financování projektu „Hanácké rozhledy“. Projekt počítá v první řadě s financováním z fondů EU. V případě, že by obec s žádostí o dotaci neuspěla, jsou v rámci diplomové práce zpracovány ...
 • Konstrukce GPS přístroje 

  Hort, Marek
  Cílem předkládané diplomové práce bylo vytvořit zařízení schopné přijímat navigační data ze systému GPS. Tyto data následně ukládat do vlastní paměti a po připojení k PC je zobrazit na satelitní mapě. Zařízení bylo realizováno ...
 • Marketingové nástroje při krizovém řízení stavebního podniku 

  Dvořáčková, Andrea
  Předmětem bakalářské práce ,,Marketingové nástroje pro krizové řízení stavebního podniku“ je rozbor marketingových nástrojů a koncepcí ve stavebním podniku a následně jejich aplikace v krizovém řízení stavebního podniku.
 • Mikroelektronické časově-prostorové autentizační techniky 

  Jaroš, David
  Dizertační práce se zabývá využitím informace o poloze uživatele při prověřování uživatelovi identity v prostředí počítačových sítí. S nárůstem mobilních počítačových zařízení v posledních dvou desetiletích se poloha ...
 • Návrh na zkvalitnění a zefektivnění personální práce 

  Jaroš, David
  Diplomová práce se zabývá zkvalitněním a zefektivněním personální práce s důrazem na motivaci a hodnocení zaměstnanců firmy UNIS, a.s. Na základě vyplněných dotazníků je vyhodnocen současný stav a navrhnuty změny na zlepšení ...
 • Návrh na zlepšení systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 

  Hájek, Jiří
  Tato práce se zabývá detailním rozborem systémů managementu jakosti dle EN ISO 9001:2000 ve vybrané společnosti. Cílem této práce je provést dokladnou analýzu tohoto systémy a dále se zaměřit na konkrétní problém, oblast ...
 • Novostavba Bytového domu Znojmo, Louka - příprava a organizace výstavby 

  Jaroš, David
  Tato diplomová práce řeší přípravu a organizaci výstavby bytového domu ve Znojmě. Práce obsahuje technickou zprávu, situaci stavby se širšími vztahy, časový a finanční plán stavby, studie realizace hlavních technologických ...
 • Palubní počítač pro vyhodnocení stavu a funkčních parametrů spalovacích motorů 

  Jaroš, David
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a realizací palubního počítače pro vyhodnocování stavu a funkčních parametrů spalovacího motoru. Navrhované řešení se skládá ze dvou hlavních částí. První část je měřící jednotka, která ...
 • Prodejní a skladová hala VaP Bransouze ve Znojmě, hrubá vrchní stavba 

  Jaroš, David
  Tato bakalářská práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby prodejní a skladové haly VaP Bransouze s.r.o. ve Znojmě. Práce obsahuje technikou zprávu, zařízení staveniště, výkaz výměr, technologický předpis, organizaci ...
 • Systémy proti námraze trolejových vedení 

  Jaroš, David
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany trolejových vedení před vznikem námrazy se zaměřením na chemické ošetření. Úvodní část práce je věnována popisu trolejového vedení a námrazy. Další části uvádí metody ...
 • Univerzální modul pro přenos naměřených dat prostřednictvím WiFi 

  Vitek, Juraj
  Táto práca opisuje problematiku prenosu dát pomocou bezdrôtového prenosu. Rozoberá teoreticky problematiku počítačových sietí, základne prenosové protokoly a ich použitie. Ďalej sú opísané štandardy a mechanizmy bezdrôtového ...
 • Zabezpečovací systém pro rodinný dům 

  Sohr, Martin
  Práce se zaobírá kompletním teoretickým návrhem bezpečnostního sytému pro rodinný dům od výběrů technologií, zabezpečovacích principů a výběru prvků, teoretický návrh jejich umístění až po praktickou realizaci. V této práci ...
 • Zabezpečovací systém pro rodinný dům 

  Sohr, Martin
  Práce se zaobírá kompletním teoretickým návrhem bezpečnostního sytému pro rodinný dům od výběrů technologií, zabezpečovacích principů a výběru prvků, teoretický návrh jejich umístění až po praktickou realizaci. V této práci ...