Now showing items 1-7 of 7

 • Audio zesilovač pro detekci dřevokazného škůdce 

  Jaroš, Ondřej
  V této bakalářské práci je popsán návrh detektoru dřevokazného hmyzu řešeného pomocí snímání akustického zdroje zvuku díky piezoelektrickému elementu jako senzoru. Získaný signál je postupně zesílen až po výstup pro poslech ...
 • Dvougenerační dům v Sirákově 

  Jaroš, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby dvougeneračního rodinného domu v obci Sirákov na parcele číslo 2486/3. Rodinný dům umístěný ve svažitém terénu je určen pro bydlení až dvou ...
 • Rodinný dům 

  Jaroš, Ondřej
  Řešením bakalářské práce je rodinný dům v Brno-Útěchově. Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Je navržen z keramického systému POROTHERM. Zastřešení je sedlovou střechou. Rodinný dům je určen pro 4 osoby.
 • Trychtýřová anténa integrovaná do textilu 

  Jaroš, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem pahýlové trychtýřové antény integrované do substrátu v odpovídajícím pásmu širokopásmových skupin UWB 3, 4, 5 a 6 (6 až 10 GHz). Motiv antény je integrován do textilního substrátu o tloušťce ...
 • Využitelnost investičních a podílových fondů pro finanční řízení podniku v soudobých podmínkách České republiky 

  Hřebačka, Viktor
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení možnosti využití investičních a podílových fondů pro finanční řízení podniku v soudobých podmínkách v České republice a současně navržení alternativního řešení pro zlepšení ...
 • Získávání znalostí z databází 

  Jaroš, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou získávání znalostí z databází. Jsou zde podrobně probrány metody pro dolování dat z databází. Konkrétně se tato práce zaměřuje na metodu získávání znalostí pomocí Asociačních ...
 • Získávání znalostí z obrazových databází 

  Jaroš, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku získávání znalostí z databází, především pak na metody klasifikace a predikce. Tyto metody jsou zde podrobně popsány. Dále se práce zabývá obecně multimediálními databázemi ...