Now showing items 1-6 of 6

 • Konstrukční návrh osobního výtahu umístěného ve svahu 

  Jaroš, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem šikmého výtahu k rodinnému domu ve svahu určeného k přepravě materiálu, popř. k dopravě osob. Výtah je navrhován v celkové délce 40 m, s nosností 400 kg a se sklonem 25 ...
 • Návrh logistické strategie v rámci obchodních řetězců 

  Fajkus, Petr
  Diplomová práce analyzuje logistické služby v obchodním řetězci, popisuje teoretické přístupy k optimalizaci služeb a navrhuje řešení služeb, konkrétně rozvozu zboží.
 • Podnikatelský záměr 

  Jaroš, Tomáš
  Ak chce v súčasnosti podnik zlepšovať svoju tržnú pozíciu a zvyšovať zisky, musí dochádzať k jeho expanzii. Expandovať môže iba na základe využitia príležitostí, ktoré sa mu naskytajú. Cielom tejto práce je zhodnotenie ...
 • Řízení výkonových LED řetězců 

  Jaroš, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou řízení výkonových LED diod. V úvodní části je probrána teorie a různé druhy a typy LED diod. V další části jsou probrány proudové zdroje. Jejich rozdělení a vlastnosti. Poté se zabýváme způsoby ...
 • Utváření mazacího filmu v poddajném kontaktu 

  Jaroš, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá studiem utváření mazacího filmu v poddajném kontaktu. Primární pozornost je věnována vlivu unášivé rychlosti a stupně prokluzu na centrální tloušťku filmu. Na základě rešeršní studie dostupných ...
 • Vývoj automatického analyzátoru vzorků uhlíku a síry ACS 820 

  Jaroš, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem elektrotechnického zapojení automatického analyzátoru uhlíku a síry ACS 820. Detailn rozebírá jednotlivé funk ní ásti za ízení. Dále se práce zabývá výb rem vhodných komponent pro ovládání za ízení. ...