Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace lepení střechy autobusu 

    Jaroš, Vojtěch
    Tato diplomová práce se zabývá zvýšením produktivity lepení a požadavkem na snížení hmotnosti, při zachování tuhosti, střech autobusů. První část je věnována popisu stávající technologie lepení střech autobusu. Následuje ...
  • Optimalizace technologie dělení materiálu ve firmě SOR Libchavy 

    Jaroš, Vojtěch
    Tato bakalářská práce se zabývá zvýšením produktivity a přesnosti dělení trubek a plochých dílů ve firmě SOR Libchavy. První část je věnována popisu stávajícího stavu dělení materiálu. Následuje návrh vhodných nekonvenčních ...