Now showing items 1-13 of 13

 • Motokrosový klub 

  Halbrštátová, Lada
  Abstrakt Při návrhu stavby byla snaha vytvořit prostor pro volný čas a společenské aktivity s návazností na bydlení. Půdorys tvaru písmene L umožňuje dispozičně oddělit jednotlivé části objektu motokrosového klubu. Podsklepený ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Ryšánek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem solitérního dvoupodlažního domu s 1 bytovou jednotkou, osazený ve svažitém terénu v katastrálním území Nového Jičína. Objekt je zastřešený obloukovou a zelenou střechou v různých úrovních ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Marek, Aleš
  Dům je situován do skutečného terénu v Brněnských Pisárkách na ulici Vinařská. Objekt je obdélníkového půdorysu s plochou střechou zapuštěný do svažitého terénu. Abych docílil moderního výrazu budovy, aplikoval jsem na ...
 • On a computational approach to micro- and macro-modelling of damage in brittle and quasi-brittle materials 

  Vala, Jiří; Kozák, Vladislav; Jarošová, Petra (NAUN, 2020-10-20)
  Computational modelling of damage in brittle and quasi-brittle materials needs some coupling between micro- and macroscopic crack initiation and evolution, up to their non-negligible softening behaviour. Most such ap-proaches ...
 • Optimalizace vybraných parametrů pro návrh objektů s nízkou energetickou náročností 

  Jarošová, Petra
  Dizertační práce se soustředí na systémový přístup k nestacionárnímu výpočtovému modelování přenosu tepla u energeticky úsporných budov. Vytvořený výpočtový nástroj podporuje optimalizaci vybraných návrhových parametrů.
 • Rodinný dům s čajovnou 

  Jareš, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s čajovnou a vypracováním projektové dokumentace stavební části. Jedná se o nepodsklepený zděný objekt, který je rozdělen na dvoupatrovou obytnou část a jednopatrovou část ...
 • Rodinný dům s květinářstvím 

  Zapletalová, Radka
  Cílem této bakalářské práce je vypracovat stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby. Projekt řeší novostavby rodinného domu s květinářstvím v části města Prostějov zvané Domamyslice. Jedná se o samostatně ...
 • Rodinný dům s motoservisem 

  Vlček, Jan
  Projekt zpracovává technickou dokumentaci samostatně stojícího rodinného domu s motoservisem v nově zastavovaném území. Stavba se nachází v obci Lysá nad Labem. Objekt má dvě nadzemní podlaží, je nepodsklepený. V 1.NP je ...
 • Rodinný dům s pekařstvím 

  Žemlová, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s pekařstvím v Novém Jičíně. Jedná se o dvoupodlažní samostatně stojící objekt ve svažitém terénu. Stavba má členitý půdorys, je nepodsklepená a zastřešená plochou ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Zdražilová, Barbora
  Předmětem této bakalářské práce jsou návrh a především projektová dokumentace rodinného domu s projekční kanceláří ve Veselí nad Moravou. Budova se skládá ze jednoho nadzemních podlaží a jednoho podzemního podlaží. Kromě ...
 • Rodinný dvojdům 

  Nykodým, Petr
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace rodinného dvojdomu. Stavba se nachází v obci Unčín na parcele č. 547/1 o celkové ploše 1086 m2. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, umístěný na ...
 • Tvorba logistické koncepce ve velkoobchodní organizaci 

  Jarošová, Petra
  Diplomová práce se zabývá tvorbou logistické koncepce ve velkoobchodní organizaci. Práce se skládá z analýzy současného stavu obchodní organizace ve vztahu k dodavatelům, zákazníkům a materiálovým a informačním tokům v ...
 • Vliv ne/etického chování autobusových dopravců na volbě konečného spotřebitele 

  Jarošová, Petra
  Diplomová práce se zabývá vlivem ne/etického chování autobusových dopravních společností, které má vliv na volbu konečného spotřebitele. Práce se skládá ze dvou tematických částí. Teoretická část je věnována základním ...