Now showing items 1-1 of 1

  • Klasifikace v proudu dat pomocí souboru klasifikátorů 

    Jarosch, Martin
    Tato práce pojednává o problematice získávání znalostí z dat a je zaměřena na klasifikaci dat v prostředí datových proudů. Jsou zde popsány tři metody klasifikace dat v datových proudech, využívající soubory klasifikátorů. ...