Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení výkonnosti podniku s využitím Balanced Scorecard 

    Jasanská, Lenka
    Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti podniku s použitím konceptu Balanced Scorecard. Specifikuje, co je to koncept Balanced Scorecard, vysvětluje základní principy a perspektivy konceptu a popisuje postup ...
  • Měření výkonnosti podniku 

    Jasanská, Lenka
    Bakalářská práce se zaměřuje na měření výkonnosti podniku. Specifikuje, co je finanční analýza a ekonomická přidaná hodnota a srovnává teoretické poznatky o tématu se skutečností. Práce hodnotí výkonnost podniku a obsahuje ...