Now showing items 1-2 of 2

  • Fyzikální simulace v grafické scéně 

    Javorka, Marián
    Tento diplomový projekt se zaobírá problematikou fyzikální simulace aut. Program je vytvořen v programovacím jazyce C++ za pomoci knihoven OpenSceneGraph a Bullet, které jsou v práci v krátkosti představeny. Celá aplikace ...
  • Určení směru pohledu 

    Javorka, Marián
    Bakalářská práce se věnuje detekci tváře a hlavních tvářových bodů a následnému vyhodnocení směru pohledu z videa snímaného webkamerou, nebo z uloženého video souboru na disku. Vypočítaný směr pohledu se zobrazí přímo na ...