Now showing items 1-2 of 2

  • Senzorická jakost vybraných typů masných výrobků 

    Javorská, Kateřina
    Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením senzorické kvality masných výrobků. K hodnocení bylo vybráno 5 vzorků vepřové dušené šunky rozdílné jakosti a od různých výrobců. Teoretická část se zabývá složením a vlastnostmi ...
  • Stanovení vybraných chemických parametrů plodů moderních odrůd angreštů 

    Javorská, Kateřina
    Diplomová práce se zabývá stanovením jednotlivých chemických parametrů v moderních odrůdách angreštu (Grossularia uva-crispa). Teoretická část je zaměřena na botanickou charakteristiku rostliny, popis vybraných odrůd, ...