Now showing items 1-2 of 2

  • Konopí jako alternativní palivo 

    Jaworská, Petra
    Bakalářská práce pojednává formou literární rešerše o možnostech využití rostliny konopí jako energetické plodiny a jejím vývoji a udržitelnosti v budoucnu. V České republice je produkce konopných biopaliv teprve v počátcích, ...
  • Vliv paliva hořáku na přenos tepla v procesních pecích 

    Jaworská, Petra
    Diplomová práce se zabývá vlivem technických plynů CO2 a N2 přítomných v palivu na průběh spalování a tvorbu emisí ve spalinách. V teoretické části práce je nastíněn stručný přehled a specifikace způsobů přenosu tepla, ...