Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingové strategie firmy Injeton Plast s. r. o. 

    Jeřábková, Veronika
    Bakalářská práce s názvem Návrh marketingové strategie společnosti INJETON PLAST s. r. o. se zabývá nejprve teoretickými východisky z oblasti marketingu, které slouží jako podklad pro analýzu současného stavu společnosti ...
  • Podnikatelský záměr 

    Jeřábková, Veronika
    Diplomová práce se zaměřuje na zpracování podnikatelského záměru pro reálnou, již existující firmu INJETON PLAST, s. r. o.. Měla by sloužit nejen jako závěrečná diplomová práce, ale rovněž jako podklad a podpůrný materiál ...