Now showing items 1-20 of 33

 • 3D model hvězdárny ve Valašském Meziříčí 

  Dubec, Marek
  Cílem této diplomové práce je vytvoření digitálního 3D modelu hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Stavba je zaměřena klasickými geodetickými metodami. Výsledkem této práce je drátový model vytvořen v programu MicroStation ...
 • Atributová a topologická kontrola digitální mapy 

  Sadloňová, Silvia
  Tématem bakalářské práce je atributová a topologická kontrola digitální mapy. V práci jsem popsala geodetické programy, ve kterých se kontrola provádí s podrobnějším popisem funkcí na atributovou a topologickou kontrolu ...
 • Atributová a topologická kontrola digitální mapy 

  Dubec, Marek
  Tématem bakalářské práce je atributová a topologická kontrola digitální mapy. V práci jsou popsány geodetické programy k provádění atributových a topologických kontrol nad digitálními daty, včetně podrobného popisu ...
 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Žďárská, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá tvorbou geografického informačního systému dvou vinařských cyklostezek v okolí Mikulova. Hlavními požadavky byla vizualizace liniových a bodových prvků a zkoumání možností publikace dat na webu. ...
 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Kobližek, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce bylo vytvoření cykloturistického geografického informačního systému (GIS) severní části Znojemské vinařské stezky. Hlavním cílem je GIS, který informuje především o parametrech trasy a ...
 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Mudička, Štefan
  Cieľom diplomovej práce je zostavenie funkčného geografického informačného systému Moravských vinařských stezek. Práca zahŕňa popis procesu zberu dát, spracovanie dát v softwari ArcGIS a mapovom serveri Marushka. Prezentácia ...
 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Ondráček, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá navržením a vytvořením geografického informačního systému se zaměřením na cykloturisty. Pro účely této práce byla zpracována jižní část Znojemské vinařské stezky. GIS poslouží pro zobrazení ...
 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Cafourková, Jitka
  Diplomová práce se zabývá tvorbou geografického informačního systému pro potřeby cykloturistiky. Zájmovou oblastí je Brněnská vinařská stezka. Celý projekt je realizován na platformě ArcGIS společnosti Esri. Data byla v ...
 • Geodetická dokumentace vedení vodovodního řadu 

  Jeschkeová, Jana
  Zaměření nové části vodovodního řadu v obci Harrachov a vyhotovení dokumentace dle platných směrnic investora stavby (Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Teplice).
 • GIS městyse Černý Důl 

  Šulcová, Monika
  Předmětem bakalářské práce je geografický informační systém městyse Černý Důl zahrnující tři katastrální území – Černý Důl, Čistá v Krkonoších a Fořt, který byl na úřad městyse zaveden roku 2003. Využíván je program MISYS ...
 • Intenzifikace čistírny odpadních vod v obci Krumsín 

  Krejsová, Věra
  Úkolem diplomové práce bylo zpracování možností intenzifikace biologických rybníků využívaných pro čištění odpadních vod a následná aplikace vybraných systémů na stávající čistírnu odpadních vod v obci Krumsín v okrese ...
 • Návrh IoT zařízení pro bezdrátovou technologii NB-IoT 

  Ježek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem IoT senzoru komunikující pomocí moderní technologie NB-IoT. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány vlastnosti vybraných LPWAN sítí (nízkopříkonové rozsáhlé síťe) určených ...
 • Open Source implementace IMS 

  Ježek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá open source implementacemi IMS technologie. V teoretické části je popsáno fungování IMS a její architektura včetně využívaných protokolů, procesu registrace a sestavení spojení a také potenciálních ...
 • Ověření a doplnění výškového bodového pole v k. ú. Lesná (Brno) 

  Štěpánek, Matěj
  Cílem této práce je provedení revize a přeměření části základního výškového bodového pole v katastrálním území Brno – Lesná a jeho doplnění. Revize spočívá v ověření aktuálního stavu výškového pole a ověření správnosti a ...
 • Posouzení časových změn přesnosti vykazovaného průtoku a proteklého objemu u měřicích systémů využívajících vzdouvací objekty 

  Šamánek, Radek
  Diplomová práce se zabývá sledováním metrologických charakteristik ultrazvukových hladinoměrných snímačů, umístěných v areálu FAST a in-situ a vyhodnocením časové změny v hodnotách průtoků a proteklých objemů vykazovaných ...
 • Quality Assurance Network 

  Ježek, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o zvýšení kvality výrobního procesu pomocí QA network. Nástroj graficky mapuje vznik a detekci vad ve výrobním procesu tak, aby vada byla odhalena co nejdříve po jejím vzniku. K připravení Quality ...
 • Srovnávací nalýza vybraných vodárenských společností 

  Štěpán, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá srovnávací analýzou vybraných vodárenských společností. V první řadě bylo nutné sehnat data, které bylo možné dále srovnávat mezi jednotlivými společnostmi. Nejvíce je práce zaměřena na společnosti, ...
 • Stanovení Q/h charakteristiky odlehčovací komory 

  Škrancová, Markéta
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je stanovení Q/h charakteristiky stavidlové komory čistírny odpadních vod na fyzikálním hydraulickém modelu, následné zpracování všech naměřených hodnot a jejich výsledná analýza. Všechna ...
 • Technologie tvorby GIS cykloturistických stezek 

  Červenková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá tvorbou geografického informačního systému pro potřeby cykloturistiky. Byla navržena a zpracována okružní trasa na Jindřichohradecku. Celý projekt byl realizován na platformě ArcGIS, zejména v ...
 • Technologie tvorby GIS cykloturistických stezek 

  Osolsobě, Kristina
  Cílem této diplomové práce bylo vytvoření geografického informačního systému (GIS) pro potřeby cykloturistiky. Navrhovaná trasa spojuje Vyškov a Blansko a umožňuje tak poznat krásy Moravského krasu a Drahanské vrchoviny. ...