Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Ježek, Ondřej
    Diplomová práce je zaměřena na finanční situaci podniku Stavona spol. s r.o., která se zabývá výrobou a prodejem plastových otvorových výplní. Finanční situace podniku je vyhodnocena skrze vybrané ukazatele finanční analýzy. ...
  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Ježek, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou problémů současného stavu společnosti Stavona spol. s r.o., která se zabývá výrobou plastových otvorových výplní. V první části seznamuji s teoretickými poznatky finanční analýzy, ...