Now showing items 1-20 of 28

 • Aerodynamická analýza měnitelné geometrie wingletu pro aplikaci na výkonném kluzáku 

  Malinowski, Matěj
  Diplomová práce se zabývá aerodynamickou analýzou a optimalizací wingletu kluzáku. Winglet je uvažován s možností změny tvaru v průběhu letu a optimalizační proces je zaměřen na odhalení optimálních tvarů v odlišných ...
 • Analysis of Aeronautical Composite Structures under Static Loading 

  Cejpek, Jakub
  Poměrně velké množství soukromých firem v České republice vyrábí lehká sportovní letadla. Značná část těchto letadel využívá kompozitní pružiny ve svých přistávacích zařízení. Tyto pružiny jsou buďto menší díly, absorbující ...
 • Druhy a metody zkoušení letadel 

  Rydlo, Tomáš
  Bakalářské práce se zabývá zpracováním tématiky druhů a metod zkoušení letadel. Již z názvu vyplývá, že je tato tématika náročná a velmi obsáhlá. Proto bylo cílem tuto oblast více přiblížit a zpracovat její přehled. Práce ...
 • Experimentální stanovení zatížení letounu 

  Dratva, Jakub
  Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením pevnostních charakteristik letounu. Konkrétně je pomocí letového měření stanoven ohybový moment na křídle. V práci je zahrnuta teoretická báze pro tenzometrické měření ...
 • Frekvenční analýza optickým systémem 

  Chlebounová, Klára
  Cílem diplomové práce je vytvoření metodiky měření vibrací na leteckých konstrukcích pomocí optického systému a provedení základní frekvenční analýzy. Práce se krátce věnuje teoretickým základům aeroelastických jevů a ...
 • Identifikace aerodynamických charakteristik atmosférického letadla z výsledků letových měření 

  Zikmund, Pavel
  Dizertační práce je zaměřena na téma identifikace aerodynamických charakteristik z letových měření. Tematicky práce spadá do oblasti mechaniky letu a její podoblasti letových vlastností. První, teoretická, část obsahuje ...
 • Jednomotorový víceúčelový dopravní letoun v kategorii CS/FAR 23 

  Fiala, Luboš
  Práce se zabývá návrhem jednomotorového letounu určeného pro přepravu až devíti cestujících. V práci je naznačeno technické řešení několika konstrukčních uzlů. Je proveden základní aerodynamický výpočet, hmotnostní rozbor ...
 • Koncepce jednotlivých kategorií letounů 

  Havránek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá kategoriemi letounů a jejich koncepcemi. Hledá typické koncepce v jednotlivých kategoriích a vysvětluje důvody použití těchto koncepcí. Uvádí výhody a nevýhody jednotlivých koncepčních řešení ...
 • Koncepční návrh ultra lehké konstrukce lunárního habitatu 

  Mazáč, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním koncepčního návrhu ultralehké konstrukce lunárního habitatu. Začátek práce se věnuje základním údajům o Měsíci a různými návrhy habitatů a měsíčních základen. Následně je představen ...
 • Konstrukce křídla 

  Kaňák, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukci křídel malých letounů. Postupně se seznamujeme s rozličnými typy konstrukcí, jejich možností využití v leteckém průmyslu. Sledujeme charakteristické znaky a to jak tvarové, ...
 • Meteorologie a měřicí technika 

  Vaňousová, Jana
  Tato práce se zabývá vědním oborem zvaným meteorologie. Jsou zadefinovány základní pojmy této oblasti, je zde stručně popsáno složení a členění atmosféry a dále jsou rozebrány základní meteorologické prvky a způsoby jejich ...
 • Metody zpracování dat z letových zkoušek 

  Kozelský, Martin
  Přehled moderních přístrojů pro měření základních a dalších důležitých dat z letových zkoušek a jejich zpracování pomocí určení chyb a přesnosti přístrojů. V této práci jsou popsány principy a funkce používaných přístrojů ...
 • Měření rychlosti letadel 

  Mokoš, Marian
  Předmět bakalářské práce je zaměřen na oblast letových měření především na rychlost letadel. V první části je uvedeno rozdělení leteckých palubních přístrojů, chyby měření a druhy rychlostí. Dále se zabývá principem leteckého ...
 • Návrh dvoumístného kovového letounu s ohledem na nízkou cenu a jednoduchost stavby 

  Machala, Martin
  Cílem této práce je koncepční návrh dvoumístného celokovového letounu v dle předpisu UL-2, který bude výrobně jednoduchý a cenově dostupný. Úvodní část řeší koncepci, návrh a technologičnost daného letounu. V další části ...
 • Návrh dvoumotorového letounu kategorie pro sběrnou dopravu 

  Horák, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem verze letounu EV-55 Outback, vybavené přetlakovou kabinou. Jsou v ní uvedeny obecné zásady a požadavky předpisů na konstrukci přetlakových kabin. Obsahuje návrh úpravy trupu oproti nepřetlakované ...
 • Návrh dvoumotorového letounu pro sběrnou dopravu dle předpisu CS-23 

  Dula, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout letoun pro přepravu cestujících s maximální mírou zachování konstrukčních celků letounu EV-55. Letoun je navržen na základě rozboru požadavků předpisu CS-23. V práci je proveden hmotnostní ...
 • Návrh konstrukce křídla čtyřmístného jednomotorového letounu 

  Rybka, Slavomír
  Obsahom diplomovej práce je oboznámenie sa s lietadlom TL4000 a technickými parametrami krídla. Práca zahŕňa výpočet letových obálok podľa predpisu CS 23 v troch hmotnostných konfiguráciách a výpočet zaťaženia pre všetky ...
 • Návrh přední časti trupu letounu TL-4000 a zástavby motoru 

  Löffelmann, František
  Práce řeší zástavbu motoru Continental IO-550N do čtyřmístného celokompozitového letounu. Byl proveden rozbor hmot nesených motorovým ložem a podle předpisu CS-23 bylo vypočítáno zatížení lože a příďového podvozku, který ...
 • Návrh tenzometrických měřidel síly v bezpečnostním pásu 

  Lontras, Martin
  Cílem této práce je navrhnout, vyrobit a experimentálně ověřit zařízení pro měření síly, v bezpečnostním pásu pomocí tenzometrů. Nejprve jsou rozebrány možnosti měření síly pomocí měřidla, které se umístí mezi dvě části ...
 • Návrh trupu letounu TL-4000 

  Holiš, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom kompozitového trupu štvormiestneho jednomotorového turistického letúnu TL-4000, ktorý spadá do kategórie CS-23 zo zameraním sa na zadnú časť. V tejto práci je vypracovaný návrh ...