Now showing items 1-20 of 33

 • Aerodynamická analýza měnitelné geometrie wingletu pro aplikaci na výkonném kluzáku 

  Malinowski, Matěj
  Diplomová práce se zabývá aerodynamickou analýzou a optimalizací wingletu kluzáku. Winglet je uvažován s možností změny tvaru v průběhu letu a optimalizační proces je zaměřen na odhalení optimálních tvarů v odlišných ...
 • Aerodynamická analýza prototypu létajícího automobilu Aircar 5.0 

  Jánošík, Tomáš
  Hlavným zámerom tejto diplomovej práce je CFD analýza prototypu lietajúceho automobilu Aircar 5.0. Teoretická časť práce zhŕňa základné poznatky o spojitosti aerodynamiky lietadiel a automobilov ako aj o aerodynamike ...
 • Analysis of Aeronautical Composite Structures under Static Loading 

  Cejpek, Jakub
  Poměrně velké množství soukromých firem v České republice vyrábí lehká sportovní letadla. Značná část těchto letadel využívá kompozitní pružiny ve svých přistávacích zařízení. Tyto pružiny jsou buďto menší díly, absorbující ...
 • Druhy a metody zkoušení letadel 

  Rydlo, Tomáš
  Bakalářské práce se zabývá zpracováním tématiky druhů a metod zkoušení letadel. Již z názvu vyplývá, že je tato tématika náročná a velmi obsáhlá. Proto bylo cílem tuto oblast více přiblížit a zpracovat její přehled. Práce ...
 • Experimentální stanovení zatížení letounu 

  Dratva, Jakub
  Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením pevnostních charakteristik letounu. Konkrétně je pomocí letového měření stanoven ohybový moment na křídle. V práci je zahrnuta teoretická báze pro tenzometrické měření ...
 • Identifikace aerodynamických charakteristik atmosférického letadla z výsledků letových měření 

  Zikmund, Pavel
  Dizertační práce je zaměřena na téma identifikace aerodynamických charakteristik z letových měření. Tematicky práce spadá do oblasti mechaniky letu a její podoblasti letových vlastností. První, teoretická, část obsahuje ...
 • Identifikace aerodynamických charakteristik atmosférického letadla z výsledků letových měření 

  Zikmund, Pavel
  Dizertační práce je zaměřena na téma identifikace aerodynamických charakteristik z letových měření. Tematicky práce spadá do oblasti mechaniky letu a její podoblasti letových vlastností. První, teoretická, část obsahuje ...
 • Jednomotorový víceúčelový dopravní letoun v kategorii CS/FAR 23 

  Fiala, Luboš
  Práce se zabývá návrhem jednomotorového letounu určeného pro přepravu až devíti cestujících. V práci je naznačeno technické řešení několika konstrukčních uzlů. Je proveden základní aerodynamický výpočet, hmotnostní rozbor ...
 • Koncepční návrh ultra lehké konstrukce lunárního habitatu 

  Mazáč, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním koncepčního návrhu ultralehké konstrukce lunárního habitatu. Začátek práce se věnuje základním údajům o Měsíci a různými návrhy habitatů a měsíčních základen. Následně je představen ...
 • Konstrukce křídla 

  Kaňák, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukci křídel malých letounů. Postupně se seznamujeme s rozličnými typy konstrukcí, jejich možností využití v leteckém průmyslu. Sledujeme charakteristické znaky a to jak tvarové, ...
 • Meteorologie a měřicí technika 

  Vaňousová, Jana
  Tato práce se zabývá vědním oborem zvaným meteorologie. Jsou zadefinovány základní pojmy této oblasti, je zde stručně popsáno složení a členění atmosféry a dále jsou rozebrány základní meteorologické prvky a způsoby jejich ...
 • Metody zpracování dat z letových zkoušek 

  Kozelský, Martin
  Přehled moderních přístrojů pro měření základních a dalších důležitých dat z letových zkoušek a jejich zpracování pomocí určení chyb a přesnosti přístrojů. V této práci jsou popsány principy a funkce používaných přístrojů ...
 • Měření rychlosti letadel 

  Mokoš, Marian
  Předmět bakalářské práce je zaměřen na oblast letových měření především na rychlost letadel. V první části je uvedeno rozdělení leteckých palubních přístrojů, chyby měření a druhy rychlostí. Dále se zabývá principem leteckého ...
 • Modifikace letounu EV-55 v kategorii CS/FAR 23 Commuter 

  Gabrlík, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem prodloužené verze letounu EV-55 podle předpisu CS/FAR-23 kategorie Commuter. Cílem práce je stanovení návrhových hmotností, provedení hmotového rozboru, spočtení a zhodnocení výkonů letounu ...
 • Modifikace VOP letounu VUT100 

  Janhuba, Luboš
  Diplomová práce se zabývá navržením modifikace vodorovné ocasní plochy letounu VUT 100 zvětšením ramene VOP a zmenšením plochy VOP. Práce se skládá z posouzení přínosů úpravy polohy VOP, výpočtu zatížení a navržení základní ...
 • Návrh a zástavba aktivních členů do řízení letounu 

  Dubnický, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nástavců pro řídicí páku a pedály. Nástavce jsou vybaveny aktivními členy, které poskytují haptickou zpětnou vazbu pilotovi letounu. Předkládaný návrh má za cíl umožnit prototypovou ...
 • Návrh dvoumístného kovového letounu s ohledem na nízkou cenu a jednoduchost stavby 

  Machala, Martin
  Cílem této práce je koncepční návrh dvoumístného celokovového letounu v dle předpisu UL-2, který bude výrobně jednoduchý a cenově dostupný. Úvodní část řeší koncepci, návrh a technologičnost daného letounu. V další části ...
 • Návrh dvoumotorového letounu kategorie pro sběrnou dopravu 

  Horák, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem verze letounu EV-55 Outback, vybavené přetlakovou kabinou. Jsou v ní uvedeny obecné zásady a požadavky předpisů na konstrukci přetlakových kabin. Obsahuje návrh úpravy trupu oproti nepřetlakované ...
 • Návrh repliky letounu L-40 "Meta Sokol" - křídlo 

  Pluhař, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem křídla, křidélka, vztlakové klapky a hlavního podvozku ultralehké repliky letounu L-40 Meta Sokol. Vznikala ve spolupráci s dalšími dvěma členy týmu, Alicí Lipkovu (aerodynamika, ...
 • Návrh tenzometrických měřidel síly v bezpečnostním pásu 

  Lontras, Martin
  Cílem této práce je navrhnout, vyrobit a experimentálně ověřit zařízení pro měření síly, v bezpečnostním pásu pomocí tenzometrů. Nejprve jsou rozebrány možnosti měření síly pomocí měřidla, které se umístí mezi dvě části ...