Now showing items 1-5 of 5

 • Diagnostika vybrané mostní konstrukce 

  Jedlička, Lukáš
  Tato práce se zabývá stavebně technickým průzkumem mostu ev. č. 43-011 za obcí Česká u Brna. Součástí práce je literární rešerše pojednávající o systému hospodaření a kontroly mostů na pozemních komunikacích, o prefabrikovaných ...
 • Dielektrická rezonátorová anténa integrovaná do substrátu 

  Jedlička, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem dielektrické rezonátorové antény v mikrovlnném pásmu X, kde je rezonátor tvořen pomocí perforací mikrovlnného substrátu. Celá anténa je tvořena dvěma vrstvami. Anténa je napájená vlnovodem ...
 • Experimentální a numerická analýza zatěžovací zkoušky železobetonové desky 

  Jedlička, Lukáš
  Tato bakalářská práce popisuje návrh, výrobu a experimentální zatěžovací zkoušku železobetonového prvku, za který byla zvolena deska. Součástí laboratorních prací byla výroba zkušebních těles a stanovení jejich fyzikálních ...
 • Interaktivní umísťování virtuální dlahy na 3D modely kostí 

  Jedlička, Lukáš
  Tato práce se zabývá možností interaktivního umísťování modelu dlahy na 3D model skutečné kosti. Zmiňuje současné možnosti lékařů při léčbě zlomenin, komplikace, které mohou při operacích zlomenin nastat, a snaží se o ...
 • Optimalizace malého asynchronního motoru. 

  Jedlička, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřená na vylepšení energetické efektivity asynchronního motoru. V 1. části se nejdříve vysvětluje princip činnosti motoru. Následně jsou zkoumány příčiny vzniku ztrát a poté naznačeny postupy, jak je ...