Now showing items 1-1 of 1

  • Vysokofrekvenční měřič výkonu 

    Hlaváč, Štěpán
    Tento projekt popisuje různé principy měření výkonu elektromagnetických vln ve volném prostoru a na vedení. Pro každou metodu jsou uvedeny používané senzory a jejich reálné parametry. Je zde proveden rozbor ochran ...