Now showing items 1-4 of 4

 • Fractal Dimension Analysis And Fractal Properties of Financial Markets 

  Jedličková, Marie (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
  Financial markets are a subject of many studies and research purposes. The ability to correctly observe and describe the dynamics of financial markets would mean the possibility to predict its future behaviour. Many ...
 • Informační strategie firmy 

  Jedličková, Marie
  Existence informační strategie v podniku napomáhá řídit informační systém a tím tak pozitivně ovlivnit plnění globálních strategických cílů společnosti a její celkový úspěch na trhu. Tato práce se zaměřuje na tvorbu ...
 • Návrh modelu Balanced Scorecard jako nástroje hodnocení výkonnosti podniku 

  Jedličková, Marie
  Diplomová práce se zabývá zpracováním návrhu Balanced Scorecard pro vybranou společnost. V teoretické části práce je provedena literární rešerše, která je zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku obecně, účetní výkazy, ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Jedličková, Marie
  V současné době jsou informační systémy nutností pro podnikání jakýchkoli rozměrů a jsou svým provedením schopny ovlivňovat úspěch podnikání. Tato práce se zaměřuje na analýzu současného stavu informačního systému ve ...