Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jedličková, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení za období 2013-2017 společnosti INTEGRA, a.s. pomocí metod finanční analýzy. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část a ...
 • Spotřeba vody u vybraných subjektů 

  Jedličková, Tereza
  Cílem teoretické části bakalářské práce je vymezení základních pojmů, souvisejících s potřebou a spotřebou vody. Jsou zde vysvětleny následující pojmy: průměrná denní potřeba vody, maximální denní a maximální hodinová ...
 • Technicko-technologický audit úpravny vody 

  Jedličková, Tereza
  Cílem předložené diplomové práce je realizace a vyhodnocení technicko-technologického auditu vodohospodářských systémů úpraven vod - konkrétně Úpravny vody Plzeň. Součástí auditu je popis výroby pitné vody včetně vyhodnocení ...