Now showing items 1-4 of 4

 • Optimalizace technologie výroby odlitků ze slitin Al metodou vytavitelného modelu 

  Soukupová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci skořepinové formy pro technologii vytavitelného modelu při odlévání tenkostěnných odlitků ze slitin hliníku. Optimalizace je zaměřena jednak na výběr vhodných pojivových systémů ...
 • Současné trendy ve výrobě netrvalých voskových modelů 

  Kolesár, Roman
  Práce popisuje aktuální trendy ve výrobě voskových modelů pro metodu lití na vytavitelný model. Nejprve je uveden přehled voskových směsí a způsoby testování. Následuje deskripce pracovního postupu, od zhotovení matečné ...
 • Výroba dutého čepu s přírubou tvářením 

  Jedovnický, Jan
  Jedovnický Jan: Výroba dutého čepu s přírubou tvářením Závěrečná práce bakalářského studia 3. ročníku, škol. roku 2007/2008. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření kovů a plastů.
 • Výroba součásti tvářením za studena 

  Jedovnický, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management předkládá návrh technologie výroby součásti tvářením z oceli 12 040 za studena. Na základě konzultací, literární ...