Now showing items 1-8 of 8

 • Binokulární vidění 

  Brichta, Tomáš
  V této práci jsem provedl literární rešerši fyziologie binokulárního vidění pro získání prostorového vjemu z dvourozměrných obrazů pomocí brýlí. V další části práce jsem popisoval stereoskopické zobrazovací metody a jejich ...
 • Binokulární vidění 

  Janů, Joshua
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku binokulárního vidění. V úvodní části popisuje fyziologii stereoskopického vidění. Následně se věnuje tzv. vodítkům hloubky, které pomáhají navodit prostorový vjem ze sledované ...
 • Binokulární vidění a výroba anaglyfů 

  Švec, Martin
  Diplomová práce se zabývá vznikem a popisem procesu lidského vidění a výrobou anaglyfů. Jsou zde uvedeny jednotlivé možnosti pro získání prostorového vjemu ze dvou dvourozměrných obrazů. Součástí práce je program vytvořený ...
 • Binokulární vidění a výroba anaglyfů 

  Truhlář, Jindřich
  Bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení podstaty binokulárního vidění a pomocí geometrie vysvětluje vznik stereogramu. V další části je rozebrán technický postup při pořizování stereogramu a upozorňuje na důležitá ...
 • Binokulární vidění a výroba anaglyfů 

  Klíma, Jindřich
  Tématem mé semestrální práce bylo prostudovat fyziologii binokulárního vidění pro získání prostorového vjemu z dvourozměrných obrázků pomocí brýlí s barevnými filtry, anaglyfu. Protože se to týká zrakového smyslu, na počátku ...
 • Detektor dětského pláče 

  Sobotková, Šárka
  Práce projednává o dětském pláči jeho vzniku, funkci a fyziologickém popisu hlasového ústrojí. Nejprve byly záznamy dětských pláčů nasnímány a provedena časově-frekvenční analýza, ze které bylo zjistěno v jakém frekvenčním ...
 • Kontrola imisí na lékařském pracovišti. 

  Macková, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi měření a kontroly imisí na lékařském pracovišti. Seznamuje s plynnými imisemi vyskytujícími se především na operačních sálech a zaměřuje se na možné způsoby detekcí těchto plynů. Dále ...
 • Kontrola koncentrace výbušných složek při anestezi 

  Klimešová, Marie
  Na anesteziologických pracovištích se pracovníci denně setkávají s různými látkami a materiály. Jsou vystaveni riziku vypuknutí požáru nebo výbuchu? Touto otázkou se zabývám ve své práci, která je zaměřena na kontrole ...